پیش دبستانی دخترانه گلچین اداره آموزش و پرورش فارس/فسا

فرهنگی مربی

♦ تلاش در جهت رشد علمی و توان فکری و پرورش استعدادهای ذهنی دانش آموزان

♦ تقویت روحیه ی پژوهشی و نوآوری و قوه ی ابتکار

♦ ارتقاء کیفی آموزش با بهره مندی از شیوه های نوین آموزشی

♦ افزایش راهبردهای یادگیری (مهارت های تحصیلی - مدیریت زمان) در دانش آموزان

♦ افزایش سطح دانش عمومی (اطلاعات عمومی) آنان

        

         

      

 

                       

      

             

       

      

     

              

     

    

   

        

     

     

      

      

      

     

      

نکته تربیتی

وقتی کودک در حال انجام کار اشتباهی است به طعنه نگوید

آفرین!!!!باریکلا!!!

باریکلا چقد مشقات رو بد خط نوشتی!!!

انجام بده تا بیام حسابت رو برسم!

با این نوع صحبت کردن کودک دچار سردر گمی و دوگانگی میشود نمی داند در حال تشویق است یا توضیح . روش صحیح را نمی اموزد .تفاوت کار درست و غلط را نمیفهمد و خودش از تن صدا لحن شما باید حدس بزند که کارش چطور ارزیابی شده که این برای بچه دشوار است پس به جای آن روش صحیح را آموزش دهید

از آفرین و باریکلا فقط برای تشویق واقعی استفاده کنید

آدرس : فارس، فسا، فاز 2 قدیم، خیابان میرزای شیرازی ، جنب کوچه 9 

تلفن : 07153334213 ، 07153338467