پیش دبستان و دبستان دخترانه گلچین دانش اداره آموزش و پرورش فارس/فسا

آدرس : فارس، فسا، فاز 2 قدیم، خیابان میرزای شیرازی ، جنب کوچه 9 

تلفن : 07153334213 ، 07153338467