پیش دبستان و دبستان دخترانه گلچین دانش اداره آموزش و پرورش فارس/فسا

اطلاعیه

خانواده های محترم جهت تحویل کارت هوشمند به پیش دبستانی مراجعه نمایید. با تشکر

نکته تربیتی

وقتی کودک در حال انجام کار اشتباهی است به طعنه نگوید

آفرین!!!!باریکلا!!!

باریکلا چقد مشقات رو بد خط نوشتی!!!

انجام بده تا بیام حسابت رو برسم!

با این نوع صحبت کردن کودک دچار سردر گمی و دوگانگی میشود نمی داند در حال تشویق است یا توضیح . روش صحیح را نمی اموزد .تفاوت کار درست و غلط را نمیفهمد و خودش از تن صدا لحن شما باید حدس بزند که کارش چطور ارزیابی شده که این برای بچه دشوار است پس به جای آن روش صحیح را آموزش دهید

از آفرین و باریکلا فقط برای تشویق واقعی استفاده کنید

نکته تربیتی

کودکان برای کامل کردن زندگی ما به دنیا نیامده اند ...

آنها برای جبران نقص ها و برآوردن آرزو های ما نیامده اند.

 آنها برای اینکه ما را به بزرگی و شهرت و افتخار برسانندنیامده اند.

آنها انسانهایی مستقل از ما هستند که از قضا قرار است چند صباحی زندگیشان را در کنار ما بگذرانند.

مدیریت دبستان

آدرس : فارس، فسا، فاز 2 قدیم، خیابان میرزای شیرازی ، جنب کوچه 9 

تلفن : 07153334213 ، 07153338467