دبستان دخترانه گلچین دانش اداره آموزش و پرورش فارس/فسا

فرهنگی مربی

♦ تلاش در جهت رشد علمی و توان فکری و پرورش استعدادهای ذهنی دانش آموزان

♦ تقویت روحیه ی پژوهشی و نوآوری و قوه ی ابتکار

♦ ارتقاء کیفی آموزش با بهره مندی از شیوه های نوین آموزشی

♦ افزایش راهبردهای یادگیری (مهارت های تحصیلی - مدیریت زمان) در دانش آموزان

♦ افزایش سطح دانش عمومی (اطلاعات عمومی) آنان

        

         

      

 

                       

      

             

       

      

     

              

     

    

   

        

     

     

      

      

      

     

      

 

         

      

  

               

                        

آدرس : فارس، فسا، فاز 2 قدیم، خیابان میرزای شیرازی ، جنب کوچه 9 

تلفن : 07153334213 ، 07153338467